Giờ làm việc
8:00 - 17h30

Ban lãnh đạo

Tận tâm - Quyết liệt - Năng động

Tư tưởng triết lý kinh doanh thấm nhuần từ lãnh đạo tới nhân viên của ACEFIC

Ông TRẦN TUẤN ANH
Ông TRẦN TUẤN ANH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Sinh năm 1971 . Quốc tịch Việt Nam Thạc sỹ quản trị, kiến trúc sư, cử nhân kinh tế

 

Ông HOÀNG VIỆT HÙNG
Ông HOÀNG VIỆT HÙNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - TỔNG GIÁM ĐỐC
Sinh năm 1977 . Quốc tịch Việt Nam Thạc sỹ quản trị, kỹ sư xây dựng

 

Ông TRƯƠNG VIỆT HẢI
Ông TRƯƠNG VIỆT HẢI
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Sinh năm 1980 . Quốc tịch Việt Nam Kỹ sư xây dựng

 

Ông ĐỖ LÊ MINH
Ông ĐỖ LÊ MINH
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Sinh năm 1965 . Quốc tịch Việt Nam Kỹ sư điện

 

Ông VŨ TIẾN DŨNG
Ông VŨ TIẾN DŨNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Sinh năm 1977 . Quốc tịch Việt Nam Kỹ sư xây dựng

 

0.03340 sec| 1829.867 kb