Tận tâm

Chúng tôi biết được rằng tận tâm là một trong những nét tính cách cốt lõi quyết định vị thế trên thước đo giá trị thương hiệu của hầu hết các doanh nghiệp. Vì thế, chúng tôi, nhân danh những con người ACEFIC lấy nhiệt huyết làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động, lấy sự tận tâm xây dựng nên năng lực nội tại của công ty. Ngoài ra, đây cũng là nét tính cách bản lề cho những cam kết về chất lượng, tiến độ, giá thành và các yêu cầu khắt khe mà chỉ có thể chúng tôi, những người tận tâm cống hiến cho công việc mới có thể thực hiện được.

Quyết liệt

Từ những bước xây dựng nền móng khởi đầu, cá tính quyết liệt đã góp phần giúp ACEFIC tiếp cận được sự tin tưởng của các chủ đầu tư và khẳng định bản thân với tầm nhìn rộng lớn trong ngành xây dựng Việt Nam. Chúng tôi quyết liệt trong việc sẵn sàng chinh phục mọi thử thách, những công trình khó khăn. Chúng tôi luôn tiến về phía trước với sự mạnh mẽ đồng lòng của các đội ngũ lãnh đạo và nhân viên

Năng động

Đây là nét tính cách giúp ACEFIC có thể tự tin đối đầu với các đối thủ lớn trên thị trường. Chúng tôi đi đầu trong việc trong việc đào tạo nguồn nhân lực công nhân, kỹ sư chất lượng cao bằng các chương trình bài bản. Ngoài ra, chúng tôi luôn đi đầu trong việc cập nhật và ứng dụng công nghệ, biện pháp thi công tiên tiến nhằm mục tiêu tối ưu quy trình hoạt động. Từ đó, chúng tôi tự hào vì đã và đang có được nguồn nhân sự năng động, lành nghề và có khả năng thích nghi nhanh chóng với những thay đổi tích cực trong công việc.