Tuyển giám đốc dự án

[ACEFIC Tuyển dụng] GIÁM ĐỐC DỰ ÁN (SL 01) Mô tả công việc: Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện dự ánĐiều phối, quản lý các nguồn lực của dự ánChịu trách nhiệm điều hành tất cả các hoạt động của công trình xây dựng, đảm bảo tiến...