Giờ làm việc
8:00 - 17h30

BAN LÃNH ĐẠO

Ông Trần Tuấn Anh

Ông Trần Tuấn Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thạc sỹ Quản trị, Kiến trúc sư, Cử nhân Kinh tế

Ông Hoàng Việt Hùng

Ông Hoàng Việt Hùng

TỔNG GIÁM ĐỐC

Thạc sỹ Quản trị, Kỹ sư Xây dựng.

ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO VÀ NHÂN TÀI CỦA ACEFIC

Ông Vũ Tiến Dũng

Ông Vũ Tiến Dũng

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Đỗ Lê Minh

Ông Đỗ Lê Minh

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Trương Việt Hải

Ông Trương Việt Hải

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Bà Lương Quỳnh Châu

Bà Lương Quỳnh Châu

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Phạm Khắc Quân

Ông Phạm Khắc Quân

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

0.03908 sec| 1640.523 kb