Giờ làm việc
8:00 - 17h30

Chính sách chất lượng & OHS

Công ty Acefic là nhà thầu hàng đầu trong ngành xây dựng tại Việt Nam.

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ACE Thái Bình Dương (ACEFIC) là nhà thầu hàng đầu chuyên thi công các công trình xây dựng.

Công tác An toàn – Sức khỏe – Môi trường được ưu tiên hàng đầu trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của ACEFIC. ACEFIC đảm bảo rằng các điều kiện làm việc sẽ không ảnh hưởng tới sức khỏe, an toàn của người lao động và không gây nguy hại cho môi trường.

Để thiết lập, thực hiện và duy trì các mục tiêu trên, ACEFIC cam kết:

  • Tuân thủ pháp luật và đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan;
  • Áp dụng các biện pháp kiểm soát thích hợp để loại trừ hoặc giảm thiểu tối đa các rủi ro gây tổn thưởng đến sức khỏe con người, gây thiệt hại về tài sản hoặc ô nhiễm môi trường.
  • Tất cả người lao động của ACEFIC đều tham gia vào các hoạt động thực hiện, đánh giá cũng như liên tục cải tiến hệ thống quản lý công tác An toàn – Sức khỏe – Môi trường. Trách nhiệm và sự tham gia của tất cả các cấp, các bộ phận nhằm đảm bảo sự phù hợp, có tính hiệu quả và tuân thủ các yêu cầu về pháp lý của hệ thống quản lý An toàn – Sức khỏe – Môi trường.
0.04658 sec| 1827.914 kb