Giờ làm việc
8:00 - 17h30

Tin tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HỒ SƠ

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HỒ SƠ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ACE Thái Bình Dương cần tuyển gấp Nhân viên hồ sơ làm việc tại Hải Phòng.

TUYỂN DỤNG 05 CÁN BỘ HỒ SƠ QS

TUYỂN DỤNG 05 CÁN BỘ HỒ SƠ QS

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ACE Thái Bình Dương cần tuyển gấp Nhân viên hồ sơ làm việc tại Indonesia.

0.03549 sec| 1809.5 kb